Bản đồ chỉ đường

Hỗ trợ trực tuyến

ĐT VP tuyển sinh: 04.6686.4033

hoclaixehungvuong

Mobile : 0947121268 - 0927121268

Danh sách học viên hạng C-K18

DANH SÁCH HỌC VIÊN CÁC KHÓA HỌC 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ VÀ ĐÀO TẠO SÁT HẠCH LÁI XE HÙNG VƯƠNG

(Chúng tôi chỉ cập nhật danh sách học viên các khóa gần nhất)

 

    HẠNG B2

     HẠNG C

 

Khóa B2K40

Khóa CK20

 

Khóa B2K39

Khóa CK19

 

Khóa B2K38

Khóa CK18

 

 

   

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA C18

 

         

STT

Họ Và

Tên

Ngày Sinh

Số CMT

Hộ Khẩu Thường Trú

1

Lê Bá

Anh

27/11/1990

173542539

Dân Lý - Thiệu Sơn - Thanh Hoá

2

Phùng Văn

Bình

01/01/1990

017088188

Sơn Đông - Sơn Tây - Hà Nội

3

Đỗ Thanh

Bắc

26/04/1987

113232213

Trung Minh - TP.Hoà Bình - Hoà Bình

4

Mầu Chí

Công

01/07/1980

113233217

Phú Lão - Lạc Thuỷ - Hoà Bình

5

Quách Văn

Cương

28/02/1990

113444531

Hữu Lợi - Yên Thuỷ - Hoà Bình

6

Phùng Văn

Cường

28/05/1974

017336375

Sơn Lộc - Sơn Tây - Hà Nôi

7

Nguyễn Văn

Chất

01/08/1988

017322490

Tiến Xuân - Thạch Thất - Hà Nội

8

Hà Văn

Chinh

05/05/1981

171664181

Tân Bình - Như Xuân - Thanh Hoá

9

Trương Đức

Chinh

14/07/1974

113115252

Đa Phúc - Yên Thuỷ - Hoà Bình

10

Mai Văn

Chiến

05/01/1991

112335876

Đông Yên - Quốc Oai - Hà Nội

11

Lục Văn

Chuyền

28/08/1990

173510244

Thanh Xuân - Như Xuân - Thanh Hoá

12

Nguyễn Văn

Dưỡng

07/12/1983

111782298

Liệp Tuyết - Quốc Oai - Hà Nội

13

Vũ Đức

Duy

04/12/1989

151669162

Đông Vinh - Đông Hưng - Thái Bình

14

Đỗ Công

Hán

15/09/1990

112252447

Ngọc Mỹ - Quốc Oai - Hà Nội

15

Hoàng Duy

20/02/1974

111270241

Vân Hoà - Ba Vì - Hà Nội

16

Lê Văn

06/09/1982

113122001

NamPhong - Cao Phong - Hoà Bình

17

Đinh Viết

Hải

05/04/1990

113438747

Trung Minh - TP.Hoà Bình - Hoà Bình

18

Bùi Duy

Hảo

27/07/1985

113208672

Nhuận Trạch - Lương Sơn- Hoà Bình

19

Sa Đình

Hai

03/12/1990

113467514

TT . Đà Bắc - Đà Bắc - Hòa Bình

20

Mai Văn

Hường

23/02/1979

174127671

Thiết Ống - Bá Thước - Thanh Hoá

21

Khuất Văn

Hướng

20/08/1986

112546166

Phúc Lâm - Mỹ Đức - Hà Nội

22

Đinh Công

Hùng

27/10/1988

113153870

Cao Răm - Lương Sơn - Hào bình

23

Bùi Văn

Hùng

03/10/1984

162372391

Nghĩa Hùng - Nghĩa Hưng - Nam Định

24

Nguyễn Văn

Hùng

26/03/1986

172199166

Ninh Hải - Tĩnh Gia - Thanh Hoá

25

Vũ Văn

Hiện

08/07/1985

113261830

TT.Hàng Trạm - Yên Thuỷ - Hoà Bình

26

Hoàng Minh

Hiếu

02/01/1991

250795665

KP4 Phường 2 - Bảo Lộc - Lâm Đồng

27

Bùi Văn

Hiệu

24/06/1979

017108172

Yên Bình - Thạch Thất - Hà Nội

28

Nguyễn Văn

Hưng

11/10/1985

162816713

Giao Nhân - Giao Thủy - Nam Định

29

Vũ Sinh

Hưng

02/06/1988

172672917

Mỹ Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hoá

30

Nguyễn Văn

Hoà

12/12/1988

183693889

Kỳ Linh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

31

Nguyễn Văn

Hoành

01/01/1991

132186813

Địch Quả - Thanh Sơn - Phú Thọ

32

Hoàng Văn

Huân

11/09/1984

012032857

Tân Hoà - Quốc Oai - Hà Nội

33

Vũ Văn

Huân

13/09/1990

113443163

Thành Lập - Lương Sơn - Hoà Bình

34

Hoàng Quang

Huy

28/04/1988

113284839

TT. Lương Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình

35

Trần Văn

Khanh

09/10/1989

070822522

Tân Tiến - Yên Sơn - Tuyên Quang

36

Ngyễn Duy

Khánh

20/10/1984

111656873

Tiên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội

37

Phùng Văn

Kiên

05/01/1991

017266432

Sơn Đông - Sơn Tây - Hà Nội

38

Trần Văn

Kỷ

01/01/1973

162007616

Đinh Hoá - Kim Sơn - Ninh Bình

39

Bạch Văn

Lành

25/03/1982

113076153

Nhuận Trạch - Lương Sơn - Hòa Bình

40

Nguyễn Thanh

Long

30/11/1990

112516748

Vân Hòa - Ba Vì - Hà Nội

41

Đinh Văn

Luân

13/06/1988

173134685

Tén Tần - Mường Lát - Thanh Hoá

42

Nguyễn Huy

Mạnh

01/01/1986

012501680

Xóm Đình - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội

43

Trương Đức

Mạnh

11/04/1988

113270566

Đa Phúc - Yên Thuỷ - Hoà Bình

44

Bùi Văn

Mến

25/02/1976

113092366

Sơn Thuỷ - Kim Bôi - Hoà Bình

45

Quách Công

Nghĩa

21/10/1990

113178351

Cao Răm - Lương Sơn - Hào bình

46

Đào Minh

Nhiên

20/05/1987

112281145

Kim Sơn - Sơn Tây - Hà Nội

47

Bùi Văn

ửng

10/10/1986

113289098

Hương Nhượng - Lạc Sơn - Hoà Bình

48

Lê Thanh

Phương

18/07/1985

113280389

Bắc Sơn - Kim Bôi - Hoà Bình

49

Lê Ngọc

Phương

02/09/1974

172473450

Thanh Xuân - Như Xuân - Thanh Hoá

50

Bùi Văn

Phú

11/10/1973

113536831

Sơn Thuỷ - Kim Bôi - Hoà Bình

51

Trương Tiến

Quân

18/12/1978

171852315

Trung Tiến - Quan Sơn - Thanh Hoá

52

Nguyễn Xuân

Quảng

04/05/1983

012851889

Cáo Đỉnh - Xuân  Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội

53

Trương Văn

Quí

07/02/1990

173497925

Lương Ngoại - Bá Tước - Thanh Hoá

54

Bùi Văn

Quyên

29/04/1981

113208589

Trường Sơn - Lương Sơn - Hào Bình

55

Lê Tiến

Sáu

10/10/1972

171709318

Nguyên Hồng - Phú Sơn - Thanh Hoá

56

Lương Quang

Sơn

23/06/1989

132033607

Âu Cơ - TX.Phú Thọ - Phú Thọ

57

Nguyễn Văn

10/01/1990

113427326

Yên Quang - Kỳ Sơn - Hòa Bình

58

Trần Ngọc

17/07/1974

172762006

Hoằng Lưu - Hoằng Hoá - Thanh Hoá

59

Bùi Văn

Tám

10/06/1983

113092326

Sơn Thuỷ - Kim Bôi - Hoà Bình

60

Phùng Ngọc

Tân

15/08/1983

111657378

Đông Lỗ - ứng Hòa - Hà Nội

61

Nguyễn Văn

Tài

12/01/1985

111910707

Yên Bài - Ba vì - Hà Nội

62

Bùi Văn

Tưởng

04/05/1986

135236138

Hồng Châu - Yên Lạc - Vĩnh Phúc

63

Bùi Văn

Tùng

08/05/1990

113340442

Văn Sơn - Lạc Sơn - Hoà Bình

64

Lê Ngọc

Thành

08/08/1973

172057894

Thọ Diên - Thọ Xuân - Thanh Hoá

65

Cao Trường

Thành

02/06/1970

171609659

Trung Tiến - Quan Sơn - Thanh Hoá

66

Nguyễn Văn

Thảo

18/01/1972

113169685

Tân Vinh - Lương Sơn - Hoà Bình

67

Phùng Đặng Thế

Thắng

20/02/1990

017037886

Sơn Đông - Sơn Tây - Hà Nội

68

Hoàng Công

Thắng

17/01/1990

017043667

Yên Trung - Thạch Thất - Hà Nội

69

Tô Việt

Thắng

09/04/1984

113154980

TT.Hàng Trạm - Yên Thuỷ - Hoà Bình

70

Phạm Hùng

Thắng

05/05/1965

050473936

TK2-Thị trấn Mộc Châu- Mộc Châu - Sơn La

71

Dương Công

Thiện

08/01/1991

091679483

Vô Tranh - Phú Lương - Thái Nguyên

72

Bùi Đức

Thiện

23/12/1981

113092351

Sơn Thuỷ - Kim Bôi - Hoà Bình

73

Đặng Văn

Thiết

02/01/1991

017092713

Đồng Trúc - Thạch Thất - Hà Nội

74

Cao Viết

Tiến

05/08/1974

171854351

Cẩm Tú - Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá

75

Nguyễn Hiếu

Trường

29/02/1982

311393968

Bình Phú Quới - Bình Thành - Lấp Vò - Đồng Tháp

76

Ngô Quang

Trung

12/12/1989

113408306

TT.Lương Sơn - Lương Sơn - Hoà Bình

77

Nguyễn Quang

Trịnh

01/01/1991

017037729

Cổ Đông - Sơn Tây - Hà Nội

78

Nguyễn Ngọc

Tuân

27/06/1989

012779676

Cáo Đỉnh - Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội

79

Dương Quang

Tuấn

02/01/1983

112191425

Trung Hưng - Sơn Tây - Hà Nội

80

Đỗ Mạnh

Tuấn

27/04/1981

112513717

Kim Quan - Thạch Thất - Hà Nội

81

Nguyễn Văn

Tuấn

20/08/1977

012048241

8 Ngõ Điện - Trần Xuân Soạn - Hai Bà Trưng - Hà Nội

82

Trương Văn

Tuấn

11/04/1981

172189874

Hải Bình - Tĩnh Gia - Thanh Hoá

83

Hoàng Văn

Tuyến

07/10/1987

017108950

Yên Bình - Thạch Thất - Hà Nội

84

Nguyễn Văn

Tính

05/04/1978

171666903

Cẩm Tú - Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá

85

Bùi Văn

Vinh

01/01/1979

112200099

Bình Sơn - Kim Bôi - Hoà Bình

86

Vũ Văn

Việt

06/07/1982

017153689

Yên Bình - Thạch Thất - Hà Nội

87

Phan Bá

Việt

26/03/1980

186140295

Tùng Ảnh - Đức Thọ - Hà Tĩnh

88

Nguyễn Tiến

Việt

07/08/1978

172508229

Cẩm Quí - Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá


Số lượng người truy cập:
88998
Số người online: 5

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ VÀ ĐÀO TẠO LÁI XE

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HÀ NỘI SÁT HẠCH CẤP GPLX

Địa chỉ VPTT: Số 53, Nguyễn Khang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại VPTT: 043 6686 4033- Hotline: 0927121268  - Email: hoclaihv@gmail.com

Tag: Học lái xe | Học lái xe hạng C | Đào tạo lái xe | Day lai xe | Học lái xe B2  Dao tao lai xe | hoc lai xe hang b2 | day lai xe oto | hoc lai xe