120 TÌNH HUỐNG MÔ PHỎNG GIAO THÔNG

Tìm hiểu về phần mềm 120 câu mô phỏng tình huống

  • Phần mềm mô phỏng lại các tình huống giao thông nguy hiểm điển hình hiện nay, do Tổng cục đường bộ phát hành và áp dụng vào kì thi sát hạch giấy phép lái xe (GPLX) tại Việt Nam. Trong các kỳ thi , phần mềm này được áp dụng thi các hạng B1, B2, C, D, E và F.

Phần mềm 120 tình huống mô phỏng giao thông có nội dung gì ?

+ Phần mềm mô phỏng tình huống giao thông gồm 6 chương và có tổng 120 tình huống

  • Chương 1: Giao thông trên đường phố Đô Thị có 29 câu.
  • Chương 2: Giao thông trên đường Nông Thôn có 14 câu.
  • Chương 3: Giao thông trên đường Cao Tốc có 20 câu.
  • Chương 4: Giao thông trên đường Đèo Núi có 10 câu.
  • Chương 5: Giao thông trên đường Quốc Lộ có 17 câu.
  • Chương 6: Các tình huống Thực Tế có 30 câu.

+ Trong mỗi bài thi sẽ có 10 tình huống lấy ngẫu nhiên từ 120 tình huống. Mỗi 1 tình huống có thang điểm : 5 – 4 – 3- 2 – 1. Điểm tối đa cho phần thi mô phỏng là 50 điểm. Điểm đạt lớn hơn hoặc bằng 35/50 điểm.

  

. Học viên quan sát kỹ tình huống và xác định thời điểm có tình huống nguy hiểm. Sau đó, nhấn phím SPACE trên bàn phím để thực hiện việc gắn cờ. Nếu bạn gắn cờ đúng bạn sẽ được tính điểm.

. Số điểm tối đa đạt được trong mỗi tình huống là 5 điểm.

. Trong mỗi tình huống có 02 mốc thời điểm 5đ và 0đ:

5 điểm: thời điểm bắt đầu có dấu hiệu phát hiện ra tình huống nguy hiểm, lái xe cần xử lý. 0 điểm: mốc thời điểm mà xử lý từ thời điểm này vẫn xảy ra tai nạn.

Học viên lựa chọn được giữa 2 mốc này sẽ đạt mức điểm tương ứng từ 5-4-3-2-1 điểm